Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Władze ZPAP

Regulamin Linia Życia

Email Drukuj PDF

REGULAMIN WYSTAWY

WARUNKI OGÓLNE

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-496), ul. Nowy Świat 7/6, www.zpap.pl

Współorganizator: Miejska Galerii Sztuki w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 44 (kod pocztowy: 90-009 Łódź).

Współpraca: Okręg Łódzki Związku Polskich Artystów Plastyków ul. Piotrkowska 86 (kod potowy: 90-103 Łódź).

Uczestnicy wystawy: kilkudziesięciu artystów, w zależności od możliwości wystawienniczych, prezentujący po trzy prace.

Uczestnikami wystawy będą wybitni twórcy zrzeszeni w Związku Polskich Artystów Plastyków, którzy ukończyli 65 lat.

Uczestnikom wystawy muszą przysługiwać pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste do zgłaszanych prac.

Uczestnicy wystawy są zobligowani do:

a) Zapoznania się z „Regulaminem” i akceptacją jego warunków;

b) Przedstawienia prac zgodnej z ,,Regulaminem”;

c) Przesłania trzech prac z różnych okresów swojego życia;

d) Dostarczenia wraz z pracą formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 i nr 2), oraz innych materiałów, o które są proszeni;

e) Wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie zdjęć prac z wystawy „Linia Życia” w internetowej galerii ZG ZPAP;

f) Wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie zdjęć prac z wystawy „Linia Życia” w wydanym przez ZG ZPAP (lub na jego zlecenie) katalogu z wystawy.

Warunki techniczne: Prace nie mogą przekraczać następujących wymiarów: dla prac płaskich - 100 x 110 cm, prace przestrzenne (rzeźby, obiekty i instalacje) nie mogą zajmować kubatury większej niż 60 x 120 x 80 cm (szer. dł. wys.) i przekraczać wagi całości 50 kg lub pojedynczego elementu 25 kg.

Prace nie mogą przekraczać tych parametrów ze względu na montaż.

Autor pracy ma obowiązek dostarczyć na nośniku CD/DVD następujące materiały: fotografia artysty (min. 10x15 cm – 300 dpi, JPG), reprodukcja dzieła (min. A4 - 300 dpi, JPG) wraz z formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1 i zał. nr 2 wydrukowany i podpisany oryginał) w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2014 r. na adres siedziby Zarządu Głównego ZPAP: ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa.

Prace muszą być trwale opisane: imię i nazwisko autora, tytuł, technika i data powstania.

Prace muszą być materiałowo i konstrukcyjnie bezpiecznie przygotowane do ekspozycji i transportu np. prace graficzne oprawione w ramę lub antyramę. Opakowanie prac musi służyć do retransportu (opakowanie trwałe, usztywnione, rogi zabezpieczone itd.) Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą eksponowane. Uszkodzenia po rozpakowaniu zostaną komisyjnie udokumentowane. Technika wykonania prac jest dowolna, jednakże musi być trwała i niestwarzająca zagrożenia podczas ekspozycji. Informacja o rozpoczęciu wystawy zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.zpap.pl

Obowiązkowa opłata od każdego Uczestnika Wystawy wynosi 100 złotych i należy ją uiścić na konto Zarządu Głównego ZPAP, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, nr konta 34 1240 6175 1111 0000 4580 3851. W tytule przelewu należy wpisać: „Linia Życia, swoje Imię i Nazwisko”. Przelewu należy dokonać w terminie do 14.02.2014 r. a kopię potwierdzenia dołączyć do zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyn.

W przypadku odwołania wystawy uczestnicy, zostaną o tym fakcie powiadomieni.

Uczestnicy, którzy dokonali opłaty za wystawę, otrzymają jej zwrot.

Składanie i odbiór prac:

Prace należy składać osobiście lub przesłać na własny koszt, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, na opakowaniu należy umieścić napis: ,,LINIA ŻYCIA"

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac podczas pakowania i przesyłki ani za opóźnienie spowodowane przez pocztę lub firmę kurierską.

Prace dostarczone po wymaganym terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie wezmą udziału w wystawie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za magazynowanie i transport tych prac do autora.

Praca, która będzie inna niż w zgłoszeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału w wystawie. Prace należy dostarczyć na adres: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ul. Henryka Sienkiewicza 44 (kod pocztowy: 90-009 Łódź).

Po ekspozycji prace będzie można odbierać osobiście z Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 44 (kod pocztowy: 90-009 Łódź) lub upoważnić inną osobę do odbioru prac po uprzednim przesłaniu wiadomości z upoważnieniem na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 10.04.2014 r.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie, za ich zabezpieczenie, magazynowanie i transport. Ze względu na brak miejsca na magazynowanie prac po ekspozycji prace należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 13.05.2014 r.

Nieodebranie pracy w terminie 13.05.2014 r. jest jednoznaczne z przejściem autorskich praw majątkowych na organizatora.

TERMINY

1. Termin nadsyłania zdjęć prac w wersji elektronicznej: 14.02.2014 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Termin nadesłania podpisanego i wydrukowanego formularza zgłoszeniowego - załącznik nr 1 i nr na adres siedziby Zarządu Głównego ZPAP: ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa: 14.02.2014 r.

3. Termin upoważnienia innej osoby do odbioru prac upływa z dniem: 10.04.2014 r.

4. Opłata za wystawę upływa z dniem: 14.02.2014 r.

5. Ramy czasowe wystawy: 18.04.2014 r. – 11.05.2014 r.

6. Wernisaż wystawy: 18.04.2014r. (piątek).

7. Termin odbioru prac: 12-13.05.2014r. (poniedziałek - wtorek godz. 10.00 – 18.00).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w wystawie jest równoznaczne z akceptacją warunków wystawy przedstawionych w regulaminie.

2. Zgłoszenie do wystawy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów (zdjęć, reprodukcji) w publikacjach dotyczących wystawy oraz do prezentacji na stronie internetowej Organizatorów, w tym w Galerii Internetowej Artystów ZG ZPAP.

3. Uczestnicy Wystawy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia wystawy.

4. Organizatorzy nie pokrywają kosztów uczestnictwa w wystawie, a w szczególności kosztów nadesłania i odbioru prac, dokumentów zgłoszeniowych oraz ich odbioru.

5. W wyjątkowych okolicznościach, zwłaszcza tych nieprzewidzianych Regulaminem, decyzje podejmują Organizatorzy, która nie podlega odwołaniu.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o wystawie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyn.

7. Zabrania się przesyłania na wystawę prac, które obrażają uczucia religijne innych osób, w szczególności poprzez znieważanie osób i przedmiotów czci religijnej lub miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych (Art z kodeksu karnego Art.196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

8. W sprawach organizacyjnych odpowiedzi na pytania udziela Małgorzata Dydio, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. (22) 621 01 37 (pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00)

 


 

Kalendarz

wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Statystyka

Odsłon : 15053813

Bądź na bieżąco!