Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start OZZ -cennik

CENNIK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH

Email Drukuj PDF

ZWIAZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW (ZPAP) jest stowarzyszeniem twórców profesjonalnych w dziedzinie sztuk plastycznych, utworzonym w 1911 roku. Dziala na podstawie prawa o stowarzyszeniach i swego statutu.

W ramach zadan statutowych ZPAP zajmuje sie ochrona praw autorskich oraz zbiorowym zarzadzaniem prawami autorskimi do utworów plastycznych, zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z pózn.zm.) oraz na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lutego 1995 r. (M.P. Nr 39, poz. 472, z pózn.zm.).

Podjecie tej dzialalnosci przez ZPAP stalo sie formalnie mozliwe od roku 1994, po wejsciu w zycie nowej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
W zakresie zarzadzania prawami autorskimi i dochodzenia ich ochrony ZPAP reprezentuje nie tylko swych czlonków, ale wszystkich autorów dziel plastycznych i ich spadkobierców, którzy prawa te powierzyli ZPAP w ochrone i zbiorowe zarzadzanie.
ZPAP reprezentuje równiez autorów zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji z odpowiednimi organizacjami innych panstw.
ZPAP zarzadza prawami autorskimi do utworów plastycznych w odniesieniu do nastepujacych pól eksploatacji: zwielokrotnianie jakakolwiek technika, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamieci komputera, wystawianie, najem, dzierzawa oraz nadawanie za pomoca wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za posrednictwem satelity.

Kazde wykorzystanie utworu plastycznego, do którego praw autorskich chroni ZPAP, wymaga uprzedniego uzyskania od ZPAP licencji, z tytulu której pobierana jest na rzecz twórcy oplata, zgodnie z niniejszym cennikiem wynagrodzen autorskich - ustanowionym na zasadach okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zatwierdzonym przez Komisje Prawa Autorskiego.

Niniejszy cennik wynagrodzeń autorskich obowiązuje tylko w umowach licencyjnych zawieranych przez ZPAP z użytkownikami (t.j. osobami i instytucjami wykorzystującymi dzieła plastyczne).
Cennik ten nie jest przeznaczony do stosowania w umowach zawieranych bezposrednio pomiedzy autorem a uzytkownikiem, chyba ze strony postanowia inaczej. ZPAP jest równiez uprawniony do pobierania na rzecz twórców i ich spadkobierców wynagrodzenia w wysokosci 5 % ceny dokonanych zawodowo odprzedazy oryginalnych egzemplarzy utworów plastycznych (droit de suite), zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Aktualna lista autorów - twórców dziel plastycznych, których prawami zarzadza ZPAP, jest publikowana przez ZPAP.

ZREWALORYZOWANY CENNIK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH ZA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW PLASTYCZNYCH

kliknij prawym przyciskiem myszy żeby pobrać

 

  

Kalendarz

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Statystyka

Odsłon : 18528430

Bądź na bieżąco!