Sylwetka. Piotr Woroniec jr

Aktualności - ArsForum 8/2020
Drukuj

Piotr Woroniec AF 8

fot. Marek Haba

Marcin Krajewski
Modele zastępcze – malarstwo Piotra Worońca juniora, fragment

Im dłużej przyglądałem się dziełom rzeszowskiego artysty, od niedawna świeżo upieczonego doktora malarstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim, tym bardziej nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że ich spokój jest tylko pozorny, że pod maską wyciszenia, za zasłoną ładu i porządku kryje się cała paleta emocji, liryzm, zamrożone napięcie, ujawniające się w relacji pomiędzy poszczególnymi elementami kompozycji, ale również oddziaływania na siebie kolejnych warstwa malarskich obrazu. Gdy zacząłem śledzić dokładnie dorobek artystyczny malarza, szczególnie zainteresował mnie jego dialog z medium malarskim, fascynacja materią i używane przez niego strategie, mające na celu twórcze przekształcanie i przekraczanie granic medium, w którym pracuje.

Dla Piotra Worońca juniora niezwykle istotny jest fizyczny kontakt z materią malarską. Swoje kompozycje już od wielu lat tworzy głównie na ciężkich, drewnianych płytach, które oprawia we własnoręcznie wykonane deseczki, przymocowane od tyłu, co nadaje jego kompozycjom dodatkowy element trójwymiarowości. Samodzielnie przygotowuje grunty, w niektórych miejscach grube warstwy farby nakłada szpachlą, dążąc do uzyskania wyrazistej faktury, w innych farba kładziona jest niezwykle wręcz lekko i gładko. Wybór twardego, ciężkiego podłoża malarskiego ma znaczenie zarówno symboliczne, jak i praktyczne. Z jednej strony, pozwala mu to na swobodne posługiwanie się ulubioną szpachlą, przykładanie dużego nacisku na lico obrazu bez obawy o uszkodzenie delikatnego płótna. Z drugiej jednak, jest to świadectwo zainteresowania artysty nieklasycznymi, nietradycyjnymi rozwiązaniami malarskimi, związanymi z jego poszukiwaniem prawdy i jak największej prostoty w malarstwie, niechęci do wszelkiej sztuczności i patetyzmu.

Woroniec AF8 praca

Dofinansowano z programu Czasopisma MKiDN

mkidn 01 cmyk